PAALALA SA MGA PILIPINO NA MAG-INGAT SA MGA NAG-AALOK NG REFUGEE VISA

PAALALA SA MGA PILIPINO NA MAG-INGAT SA MGA NAG-AALOK NG REFUGEE VISA Pinapaalalahanan ang bawat mamamayang Pilipino na mag-ingat sa mga indibidwal o organisasyon na nag-aalok ng refugee visa kapalit ang malaking halaga ng salapi upang mamalagi at makapagtrabaho sa Japan. Ang isang refugee ay isang taong napilitang lumikas sa kanyang bansa dahil sa pag-uusig, digmaan, o karahasan. continue reading : PAALALA SA MGA PILIPINO NA MAG-INGAT SA MGA NAG-AALOK NG REFUGEE VISA